Astrologi - Kurs 
Selvstudium 

Innholdet i Astrologikurset gir deg mulighet til å se deg selv,
dine sterke og svake sider, samt ditt potensiale i et klarere lys.

Du Får Tilgang Til Berikende Innsikt Om Alle de
viktigste delene i Astrologien
Det vil si Kunnskap Om:

NINA SKJEMSTAD

Astrolog, Personlig Coach, Mentor Og Livsveileder.

 • Stjernetegnene
 • Planetene 
 • ​Elementene og Kvalitetene 
 • ​Aksene - Nord, Sør, Øst og Vest
 • ​Husene - Livsområdene
 • ​Aspektene mellom planetene
 • ​Enkel Tolkning 
 • ​Du vil lære mye om deg selv, ditt potensial, dine sterke og svake sider, og om underbevisstheten. 
 • ​Du lærer mye om dine nære og kjære, og ikke minst om parforhold. 

Innhold i Kurset: 

   #1 - Astrologi - Stjernetegn

Ordet Astro betyr stjerne og ordet logi betyr logikk. Astrologi betyr logikken i stjernenes posisjoner og baner. Horo betyr time og skop forbindes med teleskop. Det gjør at horoskop betyr å studere nærmere det som skjer i denne time eller øyeblikk. 

Innenfor astrologien er 12 av himmelens stjernebilder i et belte som kalles Zodiaken. Der finner vi de 12 stjernetegnene Væren, Tyren, Tvillingen, Krepsen, Løven, Jomfruen, Vekten, Skorpionen, Skytten, Steinbukken, Vannmannen, og Fiskene. De er alltid i samme rekkefølge etter hverandre. Hvert enkelt tegn har sin unike personlighetsbeskrivelse og psykologiske kjennetegn som består av positive og negative trekk, sterke og svake sider for tegnet eller arketypen.

Vi er alle født i disse ulike tegnene og kan kjenne oss igjen i noen av disse trekkene. Lurer du på hvilke sterke og svake sider du eller andre har, og hvordan du kan bli bevisst dem for å kunne styrke dem, vil du finne interessant info om det i “Mitt AstroUnivers”. Her vil du lære noe om hvordan du kan styrke ditt potensial. 

   #2 - Innsikt i Astrologi og helse

En fin måte å forstå medisinsk astrologi på er å forstå hvordan de astrologiske tegnene er relatert til de ulike deler av kroppen. Hvert enkelt tegn er knyttet til ulike anatomiske kroppsdeler.

Medisinsk astrologi kan ikke benyttes til å stille diagnoser, men man kan avsløre ulike svakheter man kan studere nærmere. Det kan dreie seg om å studere ulike perioder der man kan oppleve mer stress enn normalt som kan påvirke kroppen fysisk. 

Man kan se kroppslige sterke og svake trekk, en tendens til ulike typer sykdommer, fordeler og ulemper med ulikt kosthold og ulike forsvarsmekanismer, de beste tidspunkter for operasjoner, og hvordan man kan styrke helsen generelt. I “Mitt Astrounivers” kan du få vite mer detaljert hva dette dreier seg om for ditt og andre Stjernetegn.

   #3 - Innsikt i Planetenes energier

Hver planet bruker ulik tid på sin bane rundt jorda eller Zodiaken. Alle utstråler sin unike energi. Denne energien har stor påvirkning på alt i universet. Også på hvert enkelt individ. Solen er ikke en planet, men vi lærer også mye om dens betydning i Astrologien. Her er noen få stikkord om hva dette innebærer i tolkningen av et personlig horoskop:
Solen -    individet, vitaliteten 
Månen - følelsene, instinktene
Merkur - evnen til kommunikasjon og formidling. 
Venus - behovene og begjæret 
Mars  - Vilje, retning og handlekraften 
Jupiter  - Visjoner, inspirasjon, innsikter 
Saturn  - Grenser, autoritet, disiplin 
Uranus - Intelligens, bevissthet, innsikt 
Neptun - Ubetinget kjærlighet, åndelig bevissthet

   #4 - Elementer og kvaliteter 

Elementene i Naturen representeres i Astrologien som Ild, Jord, Luft og Vann. Kvalitetene representeres av Ledende tegn, Faste tegn og Bevegelige tegn. 

 • ILD - Væren, Løven, Skytten
 • LUFT - Tvilling, Vekten, Vannmannen 
 • JORD - Tyren, Jomfruen, Steinbukken 
 • ​VANN - Krepsen, Skorpionen, Fiskene
 • LEDENDE kvalitet - Væren, Krepsen, Vekten, Steinbukken
 • FAST kvalitet - Tyren, Løven, Skorpionen, Vannmannen
 • BEVEGELIG kvalitet - Tvillingen, Jomfruen, Skytten, Fiskene

Alle er like viktige og man trenger alle for å få en balanse i naturen. Det gjelder også naturen i det enkelte individ. På kurset lærer du noe om denne balansen. 

   #5 - Innføring i Husene og hva de betyr

Husene representerer de ulike livsområdene som planetenes og stjernetegnenes energier utspiller seg i. Det er 12 ulike livsområde. Her er en
liten oversikt om de ulike tema de dreier seg om: 

1. hus - Meg selv, Mitt uttrykk,
2. hus - Personlige resurser, verdier
3. hus - Kommunikasjon, formidling
4. hus - Privatliv, familie, bolig
5. hus - Selvuttrykk, kreativitet, barn
6. hus - Helse, vaner, rutiner
7. hus - Parforhold, nære relasjoner
8. hus - Andres resurser, verdier 
9. hus - Kunnskap, visdom, visjoner
10. hus - Livsmål, ambisjoner, karriere
11. hus - Grupper, venner, samfunnet
12. hus - Det åndelige liv, fantasien, fullførelsen
Hva dette betyr får du vite mer om gjennom kurset. 

   #6 - Aksene og retningen 

Man må vite hvor i verden man er og angi et nøyaktig tidspunkt for å få et bilde på de korrekte aksene i et fødselshoroskop. Det blir som et kart.  

Ascendanten, representerer den Østlige retningen i
det øyeblikket man blir født og relaterer til forholdet til en selv. 

Decendanten, representerer den Vestlige retningen, viser seg til høyere i horoskopet og relaterer til  relasjoner til andre

Medium Coeli, representerer den Nordlige retning, viser seg ved toppen av horoskopet og relaterer til veien forover

Immum Coeli, representerer den Sørlige retning, viser seg ved bunnen av horoskopet, og relaterer til fortiden og nuet.

   #7 - Aspektene

Aspektene mellom planetene viser forholdet mellom dem. De danner hele tiden aspekter. I det personlige horoskopet ser vi hvilke aspekter de dannet i det øyeblikket vi ble født. Det viser hvilke energier som er i sving i universet da vi ble født. Det er energier vi utspiller i dramaet i vårt liv og som vi kan sette ord på.

Noen ganger er de nære hverandre i løpet av sin bane mens de i løpet av sin ferd i rommet, danner nye aspekter kontinuerlig. 

I astrologien opererer vi med aspekter som:
Konjunksjon, Sekstil, Kvadratur, Trigon og Opposisjon. Så har vi de litt mindre aspektene som halvsekstil, halvkvadratur, og Kvinkuns. 
Betydningen av dem får du lære mer om på dette kurset.


   #8 -Tolkningen

 Når det gjelder tolkningen av et personlig horoskop, inkluderer vi alle delene som er beskrevet ovenfor. 

 Ved å lære litt om tolkning kan du bli bedre kjent med deg selv og dine evner, talenter, potensiale, og behov, samt mye mer. 

 Du kan også lære å bedre forstå dine nærmeste, som partner, barn og nære familie så vel som venner. 

Dette kurset er for deg som ønsker å
lære astrologi for privat bruk. 

Ved å melde deg på Astrologi selvstudium får du følgende: 

 Astrologi - Stjernetegn, sterke og Svake Sider 

 Astrologiske sykluser

 Innsikt I Astrologi Og Helse

 Planetenes baner

 Aksene og forholdet til TID 

 Elementene / kvalitetene

 Husene - livsområdene

 Aspektene - reaksjonene

 Tolkningen av alle ingrediensene

 Du lærer mye om deg selv, ditt potensial, dine behov, sterke og svake sider. 

 Du lærer mye om behovene og potensialet til dine nære og kjære.

 Om hvilken innflytelse syklusene har på deg og dine kjære

 Hvordan du kan planlegge tiden bedre.

 Lærer å tolke aspektene og energiene som er i aksjon

Meld deg på i dag. Pris kr. 6900,-  
kr. 690,- /Mnd i 10 mnd.

Verdi kr. 9900,-

 TILBUDET GJELDER til 18. oktober 2023

Bindende påmelding.
Totalt kr 6900,- ved delbetaling.
STUDÉR I EGET TEMPO

6 uker a 1,5 timer Zoom samtaler med Astrolog Nina Skjemstad
er inkludert i kurset. OPPSTART  18. oktober 2023.

Her er Godt tilbud med ekstra Bonuser til deg...

Bonus 1

 Årshoroskop

Sier noe om hvordan planetenes baner og retrograde faser beveger seg i løpet av året og hvilken innflytelse det kan ha for det enkelte stjernetegn. Ved å vite noe om hvilken innflytelse man er påvirket av, kan man ta bedre avgjørelser i situasjoner man er i.

Bonus 2 

 Du får to gratis gavebøker om Stjernetegn fritt tilsendt

Her presenteres informasjon om planetenes baner for hver måned og uke og hvilken innflytelse de kan ha for det enkelte tegn den aktuelle måned. Her er teksten delt inn i tre kategorier som generelt, kjærlighet og økonomi.

Nina har skrevet 12 gavebøker om stjernetegn, en bok per tegn. De er i salg i bokhandelen for kr 129,- per bok. De kan være nyttig lesning i forbindelse med kurset. 

Her er en link for deg som ønsker å få alle bøkene tilsendt for den nette sum av kr 999,- + kr 65,- i frakt for alle 12 bøkene samlet:  

Bonus 3

 Planetens baner 

I 2022 er det flere interessante møter som det kan være nyttig å vite mer om. Vanligvis beveger Merkur seg på vei bakover tre uker hvert år. I tillegg har vi sol og måneformørkelser, og ikke minst møtet mellom Jupiter, Saturn og Pluto kan ha stor betydning for mange det kommende året. 
Du får innsikt i hvordan du best kan benytte dette for å planlegge når det lønner seg å ta avgjørelser i parforhold, økonomi og karriere. 

Ved å melde deg på Astrologi selvstudium får du følgende: 

 Astrologi - Stjernetegn, sterke og Svake Sider 

 Astrologiske sykluser

 Innsikt I Astrologi Og Helse

 Planetenes baner

 Aksene og forholdet til TID 

 Elementene / kvalitetene

 Husene - livsområdene

 Aspektene - reaksjonene

 Tolkningen av alle ingrediensene

 Du lærer mye om deg selv, ditt potensial, dine behov, sterke og svake sider. 

 Du lærer mye om behovene og potensialet til dine nære og kjære.

 Om hvilken innflytelse syklusene har på deg og dine kjære

 Hvordan du kan planlegge tiden bedre.

 Lærer å tolke aspektene og energiene som er i aksjon

Meld deg på i dag. Pris kr. 6900,-  
kr. 690,- /Mnd i 10 mnd.

Verdi kr. 9900,-

TILBUDET GJELDER til 18. oktober 2023

Bindende påmelding.
Totalt kr 6900,- ved delbetaling.
  STUDÉR I EGET TEMPO

6 uker 1,5 timer Zoom samtaler med Astrolog Nina Skjemstad
er inkludert. OPPSTART  18. oktober 2023.

NINA SKJEMSTAD...

Nina Skjemstad er astrolog, personlig coach, mentor og livsveileder. Hun har 20 år erfaring som profesjonell Astrolog med veiledning, coaching, kurs, og foredrag. 

Nina er skribent og astrolog for ukemagasinet Hjemmet. Hun skriver ukeshoroskop, de store horoskopene og artikler for det som for tiden er Norges største ukeblad med nærmere 300.000 lesere hver uke. Nina har
vært skribent for de største ukebladene i 15 år. 

Nina har også kurs i mindfulness og meditasjon som inspirerer og motiverer til selvutvikling. 

Hun har tatt mer enn 10.000 samtaler og har tatt imot toppledere, direktører, grundere, lærere, advokater, arbeids-søkere, butikkledere og ansatte, leger, sykepleiere, nav-ansatte, studenter, musikere, alenemødre, og alle mulige typer personligheter.

Astrologi dreier seg mye om psykologi og gir stor forståelse av ulike personlighetstyper og deres behov. Astrologiens fordel er også forståelsen av sykluser og påvirkningen man utsettes for i det daglige og på lang sikt. Det gjør dette til et svært nyttig verktøy i relasjoner.

Nina Skjemstad er manager og daglig leder for Inspira Visjon, Astrologisk Center, og Astroskolen.

Ninas styrke er å se individets livssituasjon og potensial klart i nuet. Ved hjelp av ulike metoder,  belyses hele bildet og veien forover. Det gjør det enklere å ta betydningsfulle valg.

Hun jobber både individuelt, for bedrifter, parforhold, grupper, kollegiale forhold og i relasjoner familiemedlemmer i mellom. Hun tilbyr Coaching, veiledning, samtaler, selvutvikling, mental trening, mentoring, foredrag, meditasjon og mindfulness.

Tankens kraft, mental trening og bevisstgjøring er sterke verktøy for vekst og utvikling og er et sterkt fokus i Ninas virksomhet.

Nina tar også i mot studenter som er usikre på veien videre og er mentor og coach for ledere og mellomledere i små og store bedrifter.

Ved å melde deg på Astrologi selvstudium får du følgende: 

 Astrologi - Stjernetegn, sterke og Svake Sider 

 Astrologiske sykluser

 Innsikt I Astrologi Og Helse

 Planetenes baner

 Aksene og forholdet til TID 

 Elementene / kvalitetene

 Husene - livsområdene

 Aspektene - reaksjonene

 Tolkningen av alle ingrediensene

 Du lærer mye om deg selv, ditt potensial, dine behov, sterke og svake sider. 

 Du lærer mye om behovene og potensialet til dine nære og kjære.

 Om hvilken innflytelse syklusene har på deg og dine kjære

 Hvordan du kan planlegge tiden bedre.

 Lærer å tolke aspektene og energiene som er i aksjon

Meld deg på i dag. Pris kr. 6900,-  
kr. 690,- /Mnd i 10 mnd.

Verdi kr. 9900,-

TILBUDET GJELDER til 18. oktober 2023

Bindende påmelding.
Totalt kr 6900,- ved delbetaling.
STUDÉR I EGET TEMPO

6 uker a 1,5 timer Zoom samtale med Astrolog Nina Skjemstad er inkludert. OPPSTART 18. oktober 2023.

Copyright © 2019 - Personvern - Vilkar Og Betingelser