Mitt AstroUnivers

Innholdet i Mitt AstroUnivers gir deg mulighet til å se ditt liv i et klarere lys.
Det gjør det enklere å ta gode avgjørelser. 

Du Får Tilgang Til Berikende Informasjon Om Astrologiske Sykluser Og Kunnskap Om:

NINA SKJEMSTAD

Astrolog, Personlig Coach, Mentor Og Livsveileder.

 • Stjernetegnene
 • Nye Månedshoroskop
 • Ukeshoroskop, Og andre Astrologiske Begivenheter
 • ​Astrologi og helse
 • ​Enkle Meditasjoner Og Berikende Mindfulnessøvelser
 • ​Så Vel Som Innsikter Og Trening I Tankens Kraft 
 • ​Manifestering og realisering av drømmer
 • ​Hvordan styrke ditt parforhold 

Å være Ledestjerne innebærer å ta kontroll over eget liv, vise vei og
være det forbildet du ønsker å være.

Innhold I Mitt AstroUnivers: 

   #1 - Astrologi - Sterke Og Svake Sider

Ordet Astro betyr stjerne og ordet logi betyr logikk. Astrologi betyr logikken i stjernenes posisjoner og baner. Horo betyr time og skop forbindes med teleskop. Det gjør at horoskop betyr å studere nærmere det som skjer i denne time eller øyeblikk. 

Innenfor astrologien er 12 av himmelens stjernebilder i et belte som kalles Zodiaken. Der finner vi de 12 stjernetegnene Væren, Tyren, Tvillingen, Krepsen, Løven, Jomfruen, Vekten, Skorpionen, Skytten, Steinbukken, Vannmannen, og Fiskene. De er alltid i samme rekkefølge etter hverandre. Hvert enkelt tegn har sin unike personlighetsbeskrivelse og psykologiske kjennetegn som består av positive og negative trekk, sterke og svake sider for tegnet eller arketypen.

Vi er alle født i disse ulike tegnene og kan kjenne oss igjen i noen av disse trekkene. Lurer du på hvilke sterke og svake sider du eller andre har, og hvordan du kan bli bevisst dem for å kunne styrke dem, vil du finne interessant info om det i “Mitt AstroUnivers”. Her vil du lære noe om hvordan du kan styrke ditt potensial. 

   #2 - Innsikt I Astrologi Og Helse

En fin måte å forstå medisinsk astrologi på er å forstå hvordan de astrologiske tegnene er relatert til de ulike deler av kroppen. Hvert enkelt tegn er knyttet til ulike anatomiske kroppsdeler.

Medisinsk astrologi kan ikke benyttes til å stille diagnoser, men man kan avsløre ulike svakheter man kan studere nærmere. Det kan dreie seg om å studere ulike perioder der man kan oppleve mer stress enn normalt som kan påvirke kroppen fysisk. 

Man kan se kroppslige sterke og svake trekk, en tendens til ulike typer sykdommer, fordeler og ulemper med ulikt kosthold og ulike forsvarsmekanismer, de beste tidspunkter for operasjoner, og hvordan man kan styrke helsen generelt. I “Mitt Astrounivers” kan du få vite mer detaljert hva dette dreier seg om for ditt og andre Stjernetegn.

   #3 - 7-års-sykluser

Hver planet bruker ulik tid på sin bane rundt jorda eller Zodiaken. Saturns bane tar ca 28-30 år å fullføre. Saturn forbindes med “Den strenge læremester”, og er et symbol på visdom som utvikles gjennom erfaring. Dens syklus er spesielt viktig når man skal reflektere rundt menneskets utvikling. Hvert 7. År fullfører planeten en kvart runde av sin syklus og møter seg selv i en kvadrat vinkel. 

Det indikerer at vi beveger oss over til et nytt bevissthetsnivå hvert 7. År. Disse syklusene blir utdypet nærmere i denne portalen. Her får du en dypere forklaring rundt hva det innebærer å gjennomgå hver enkelt syklus. Kjenner du på en bevissthetsskifte hvert 7. År eller i en av periodene, vil du ha glede av å vite mer om hva som skjer både på innsiden av kroppen og på utsiden. Det kan du få vite mer om ved å gå inn på “Mitt AstroUnivers”.

   #4 - Sorgfasene 

Livet går i bølgedaler og noen ganger er vi på toppen av livet mens andre ganger kan vi oppleve å være på bunnen. I de store endringene i livet som ved flytting, jobbskifte, familieforøkning, skilsmisse, dødsfall, ulykker, og sykdom som setter dype spor, gjennomgår vi minst 4 ulike faser i løpet av 1-2 år i etterkant. 

Det er beskrevet som:

 • Sjokkfasen
 • Akseptfasen 
 • Reorienteringsfasen 
 • ​Normaliseringsfasen

Alle vil oppleve å være i disse fasene i løpet av livet. I “Mitt AstroUnivers” får du en inngående beskrivelse av hva de innebærer og hvordan du bedre kan forholde deg til og forstå de ulike fasene.

   #5 - Øvelser i tankens kraft /Mental trening

Ved å bli bevisst tankene man har, kan man gjøre noe for å endre dem. Forskning har vist at tankene påvirker følelsene. Det gjør at ved å tenke en tanke kan man føle noe rundt det man tenker på. Sinnet tenker millioner av tanker hver dag og mange av dem repeteres flere hundre ganger, og opptil 1000 ganger. 

Vaner er vanskelige å vende på. Spesielt om man i tillegg ikke er oppmerksom på at man tenker og hva man tenker på. Å bli bevisst negative tankemønstre gjør at man kan gjøre grep for å unngå å la de fortsette på autopilot. Ved å endre tanken kan man også endre følelsen som tanken skaper.
En tendens til følelser som angst eller frykt, som er forbundet med trussel eller fare, kan endres ved å bli bevisst hva hvordan man tenker. 

Depressive tanker som er forbundet med egen svakhet, meningsløshet, håpløshet, eller med tap og skyldfølelse, kan også påvirkes via tankene. Ved å gå inn i “Mitt AstroUnivers” kan du få vite mer om dette.

   #6 - Meditasjons - øvelser 

Meditasjon bidrar til å redusere stressnivået, øker den indre ro og fører til økt selvtillit og selvfølelse. Mange opplever en sterkere indre trygghet og voksende kreativitet. Dette bidrar til å balansere kropp og sinn, og gir en økt bevissthet om hvem man ER og hva man VIL, samt hva man ønsker å SKAPE i eget liv. Det finnes mange ulike metoder innenfor Meditasjon. Her er det fokus på ulike pusteteknikker, chakraøvelser, bevisstgjøring og selvutvikling. 

De første meditasjonene er enkle å lære for nybegynnere. Det tar litt tid å få trening på hvordan man kan slappe helt av, og gi slipp på alle tankene som sinnet ønsker å produsere. Etter hvert vil meditasjonene avanseres og ha et eget mål for hver øvelse. Det vil bli lagt til nye øvelser i Meditasjon opp til 10 ulike meditasjoner. Ved å gå inn i “Mitt AstroUnivsers” får du tilgang til 10 meditasjoner via lydfiler og vidoer innen tre måneder.

   #7 - Mindfulness - øvelser

Å ta kontroll over egne tanker, det er en treningssak. Mindfulness/meditasjon er en strålende måte å øke energien og overskuddet på. Å øve på å stilne sinnet kan bidra til å frigjøre bekymringer og stress. Når en er fullt og helt tilstede i øyeblikket i kroppen og i sansene, er en ikke lengre i tankene, men i en aktivitet. Forskning viser at mindfulness har positiv innvirkning på stress og smerter i kroppen, styrker selvtilliten, konsentrasjonen og energinivået.

Her vil det være fokus på ulike pusteteknikker, noe som naturlig vil bidra til økt oksygenopptak, bedre sirkulasjon, klarere tanker, bedre hukommelse og bedre evnen til å kvitte seg med avfallsstoffer. Det øker evnen til å være mer tilstede i sansene og til å lytte til kroppens signaler. I “Mitt AstroUnivers” får du tilgang til minst 10 gode Mindfulnessøvelser du kan trene på når det passer deg. 

Her er en liten oversikt over hva en kan oppnå ved hjelp av øvelser i Mindfulness:

 • Bedre konsentrasjonsevnen
 • Bedre hukommelsen
 • Forebygge og mestre stress
 • ​Redusere emosjonelle og fysiske smerter i kroppen
 • ​Øke livsgleden og arbeidsgleden
 • ​Styrker kontroll på tankene
 • ​Bidrar til å senke skuldrene og være mer tilstede
 • ​Øker indre trygghet og selvfølelse
 • Styrker mestringsfølelsen og selvtilliten
 • ​Styrker indre ro 
 • Bidrar til å balansere emosjonelle svingninger 
 • ​Øker kontakt med kreativiteten og vitaliteten
 • ​Øker oksygentilførsel og energinivået

   #8 - Parforhold

 Astrologisk Kjærlighetsguide 

 Kjærlighet og sexualitet 

 Utviklingen av et forhold

 Hvordan bevare en relasjon

 Utroskap og skilsmisse

 Sjalusi 

 Styrke familiebånd

Et godt, stabilt og trygt forhold gir et godt grunnlag for å dyrke livsmål, ambisjoner og karriere. 

   #9 - Manifesterings-teknikker

Det kan av og til virke vanskelig å oppnå drømmer eller mål. De kan virke uoppnåelige, utenfor rekkevidde, eller for kostbart. 


       Det finnes enkle metoder og teknikker for å oppnå dine drømmer og mål. Det krever trening, disiplin og målrettet innsats. 

Benytt anledningen til å oppnå det du drømmer om og målene du setter deg. Du kan finne suksessfulle metoder i Mitt AstroUnivers. 

Ved å gå inn i portalen Mitt AstroUnivers kan du se ditt liv i ett klarere lys. 

 Astrologi - Sterke Og Svake Sider 

 Astrologiske sykluser

 Innsikt I Astrologi Og Helse

 7-års-sykluser

 Sorgfasene 

 Øvelser i tankens kraft /Mental trening

 Kjærlighet, seksualitet

 Meditasjons - øvelser 

 Mindfulness - øvelser

 Manifesteringsteknikker

 Bonus #1: Årshoroskop

 Bonus #2:  Månedshoroskop og Ukeshoroskop 

 Bonus #3: Planetens baner 

Meld deg på i dag. Pris kr. 199,- /Mnd.

INGEN risiko, INGEN bindingstid. Ikke fornøyd? Da melder du deg ut.

Her er Godt tilbud med ekstra Bonuser til deg...

Bonus 1

 Årshoroskop

Sier noe om hvordan planetenes baner og retrograde faser beveger seg i løpet av året og hvilken innflytelse det kan ha for det enkelte stjernetegn. Ved å vite noe om hvilken innflytelse man er påvirket av, kan man ta bedre avgjørelser i situasjoner man er i.

Bonus 2 

 Månedshoroskop og Ukeshoroskop 

Her presenteres informasjon om planetenes baner for hver måned og uke og hvilken innflytelse de kan ha for det enkelte tegn den aktuelle måned. Her er teksten delt inn i tre kategorier som generelt, kjærlighet og økonomi.

Bonus 3

 Planetens baner 

I 2021 er det flere interessante møter som det kan være nyttig å vite mer om. Vanligvis beveger Merkur seg på vei bakover tre uker hvert år. I tillegg har vi sol og måneformørkelser, og ikke minst møtet mellom Jupiter, Saturn og Pluto kan ha stor betydning for mange det kommende året. Ved å være medlem av “Mitt AstroUnivers” kan du få mer innsikt i slike detaljer.

Bonus 4

 Minikurs i Astrologi 

Astrologikurset består av 6 videoer som inneholder alle de viktigste ingrediensene til å bedre forstå hva det innebærer å studere sitt eget horoskop. Det inkluderer informasjon om alle stjernetegn, planeter og andre viktige aspekter i horoskopet. Du ser klarere hvordan et personlig horoskop ser ut og hva man kan lese ut av et horoskop. 

Ved å gå inn i portalen Mitt AstroUnivers kan du se ditt liv i ett klarere lys. 

 Astrologi - Sterke Og Svake Sider

 Innsikt I Astrologi Og Helse

 7-års-sykluser

 Sorgfasene 

 Øvelser i tankens kraft /Mental trening

 Kjærlighet - seksualitet 

 Manifesteringsteknikker

 Meditasjons - øvelser 

 Mindfulness - øvelser

 Bonus #1: Årshoroskop

 Bonus #2:  Månedshoroskop og Ukeshoroskop 

 Bonus #3: Planetens baner 

Meld deg på i dag. Pris kr. 199,- /Mnd.

INGEN risiko, INGEN bindingstid. Ikke fornøyd? Da melder du deg ut.

NINA SKJEMSTAD...

Nina Skjemstad ble i 2016 skribent og astrolog for ukemagasinet Hjemmet. Hun skriver ukeshoroskop, de store horoskopene og artikler for det som for tiden er Norges største ukeblad. Det er mellom 400.000 - 500.000 lesere hver uke. Nina har også vært fast astrolog for Allers i 11 år frem til mars 2016.

Nina Skjemstad er astrolog, personlig coach, mentor og livsveileder. Hun har lang erfaring med veiledning, coaching, kurs, og foredrag. 

Nina har også kurs i mindfulness og meditasjon som inspirerer og motiverer til selvutvikling. 

Nina har erfaring som daglig leder og selvstendig næringsdrivende i mer enn 25 år og har 
drevet med livsveiledning, astrologi, coaching og rådgivning i 20 år.

Hun har tatt mer enn 10.000 samtaler og har tatt imot toppledere, direktører, grundere, lærere, advokater, arbeids-søkere, butikkledere og ansatte, leger, sykepleiere, nav-ansatte, studenter, musikere, alenemødre, og alle mulige typer personligheter.

Nina er også leder for Inspira Visjon 2013 og Astrologisk Center 2002, Inspira Forlag 2008 og Astroskolen 2010.

Ninas styrke er å se individets livssituasjon og potensial klart i nuet. Ved hjelp av ulike metoder,  belyses hele bildet og veien forover. Det gjør det enklere å ta betydningsfulle valg.

Hun jobber både individuelt, for bedrifter, parforhold, gruppesituasjoner, kollegiale forhold og i relasjoner familiemedlemmer i mellom. Her tilbys Coaching, veiledning, samtaler, selvutvikling, mental trening, mentoring, foredrag, meditasjon og mindfulness.

Tankens kraft, mental trening og bevisstgjøring er sterke verktøy for vekst og utvikling og er et sterkt fokus i Ninas virksomhet.

Nina tar også i mot studenter som er usikre på veien videre og er mentor og coach for ledere og mellomledere i små og store bedrifter.

Ved å gå inn i portalen Mitt AstroUnivers kan du se ditt liv i ett klarere lys. 

 Astrologi - Sterke Og Svake Sider

 Innsikt I Astrologi Og Helse

 7-års-sykluser

 Sorgfasene 

 Øvelser i tankens kraft /Mental trening

 Kjærlighet og seksualitet 

 Meditasjons - øvelser 

 Mindfulness - øvelser

 Manifesterings - teknikker

 Bonus #1: Årshoroskop

 Bonus #2:  Månedshoroskop og Ukeshoroskop 

 Bonus #3: Planetens baner 

Meld deg på i dag. Pris kr. 199,- /Mnd.

INGEN risiko, INGEN bindingstid. Ikke fornøyd? Da melder du deg ut.

Copyright © 2019 - Personvern - Vilkar Og Betingelser